کاربر میهمان خوش آمديد  |  ورود به پنل کاربري  | 
        امروز : 08 اسفند 1402
 
حدیث روز

 

وصیت نامه شهدا
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  10 نفر
تعداد بازدید :  784274 نفر
عنوان مقاله : پیام مشاور
نویسنده :
مترجم :
تهیه کننده :
تاریخ تنظیم : 13 اذر 1391

 

 

  7عادت خوب برای کودکان

 

آموزش عادات خوب به کودکان ضروری است ورشد سالم آن ها رادرپی خواهدداشت.این مطلب حاوی لیستی ازعادات خوب برای آموزش به کودکان است که می توانیددررابطه با کودک خود؛آن ها رادرمورد استفاده قراردهید.

 

1-محترم بودن

هرفردی می داند که کودکان کاملا بی گناه به دنیا می آیند،با این حال واقعا تماشاگران وناظران خوبی هستند آن ها پیام ها ودستورات لازم درمورد چگونه زندگی کردن رااز طریق توجه به محیط اطراف خود دریافت می کنند.کودکان باید یادبگیرند که نه تنها به بزرگترها ی خودبا ید احترام بگذارندودربرابر آن ها مودب باشندو درنهایت ادب واحترام بابزرگترهاوهمسالان خودصحبت کنند بهترین راه برای القای این عادت درکودک این است که خودباادب باشید وبااحترام بااو رفتارکنید.به عنوان پدر ومادر،این وظیفه ی شماست که الگوی خوبی برای کودک خود باشید کودکان باید به حرف های بزرگ ترهای خود گوش دهند.

 

2-مودب بودن

بسیاری از مواقع می بینیدکه کودکان باخشم وتکبررفتارکرده وصحبت می کنند.آن هابه بچه های کوچکتر از خود زورمی گویندوحرف های آزاردهنده وزشتی رابرزبان می آورند.باید به عنوان پدریا مادر ،نسبت به امنیت فرزندخود هوشیار باشید .بایدبه کودک یاد دادکه فروتن با شد باهمه بطور یکسان رفتار کند و آن ها را با یک دیگر برابر بداند .نباید به رفتار های پرخاشگرانه کودک پر وبال داد وبر آن مهر تایید زد .وجود کج خلقی در او نیز از گرایش لجوج بودنش ریشه گرفته است.یکی از عادات خوبی که می توان به اوآموخت کمک به دیگران ست که بعداز فروتنی می آموزد.

 

3-داشتن اعتماد به نفس

والدین باید تلاش کنند،کودکانی با اعتماد به نفس تربیت کنند.کودک با اعتماد به نفس پایین ،اشتباهات زیادی را مرتکب می شوند.علا وه بر این ب اید یا د بگیرد که به عزت نفس دیگران احترام بگذارد و هرگز با رفتارش به دیگران آسیب نرساند. کودک نبا ید در مورد ظاهر ،شخصیت وشرایط زندگی دیگران به قضاوت بنشیند .کودک باید از توهین به بزرگ تر ها و کودکان دیگر خود داری کند. عادات خوب سر وقت خوابیدن و سر وقت بیدار شدن به کودک شما کمک می کند تا انسا نی سالم و شاد باشد.


بازدید: 2128